Wie zijn wij?

Vrienden van Villa Vivre

De Vrienden van Villa Vivre ondersteunen Villa Vivre; een kleinschalig tweede thuis voor chronisch zieke kinderen. Dit huis staat in Goirle. Ouders kunnen hun kind met een gerust hart hierheen brengen om zelf weer nieuwe energie op te doen. Kinderen kunnen hier 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht.

Voor de zorg staan er voor de kindjes kundige en lieve verpleegkundigen klaar. Meestal is dat 1 op 1. Wat de Vrienden van Villa Vivre doen, is zorgen voor de extra’s die het verblijf van de kindjes in Villa Vivre nog fijner maken. Het gaat om zaken die niet tot de standaard inventaris behoren maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen. We zorgen voor aangepaste materialen, geld voor wat extra’s ten behoeve van de kinderen. Op die manier kunnen we de kosten voor de kinderen zo laag mogelijk houden.

Het bestuur bestaat uit:

  • Raymond van Gerwen (voorzitter)
  • Gerard Huijbregts (penningmeester)

“Wij staan voor het zo aangenaam mogelijk maken van het verblijf van kinderen groot en klein. Waar met reguliere middelen wenselijke projecten niet mogelijk zijn, springen wij bij. Om dat mogelijk te maken zoeken we sponsoren en verwerven we fondsen en donaties.”